Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 05-okt-2023 Effectieve datum 05-okt-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van IT’s Working, Goudastraat 13, Noord-Holland 1521TM, Nederland (de), e-mail: compliancy@itsworking.nl (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, kunt u de Service niet openen of gebruiken. We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt effectief 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst, en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan om deze pagina periodiek te bekijken.

Informatie Die We Verzamelen: We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

– Naam

– E-mail

Mobiel

Hoe We Uw Informatie Gebruiken: We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Inzameling van klantfeedback Sitebeveiliging Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we om uw toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen, en dan alleen voor het (de) doel(en) waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te handelen.

Bewaren Van Uw Informatie: We bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat de gebruiker het account heeft beëindigd, of zolang als we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het is verzameld, zoals gedetailleerd in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor administratie / rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals het handhaven van wettelijke rechten, fraudepreventie, enzovoort. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) identificeert, kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Uw Rechten: Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of te weigeren, ons te vragen uw persoonlijke informatie met een andere entiteit te delen (porteren), uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via compliancy@itsworking.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Merk op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u uw toestemming intrekt om dit voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

Cookies, enz. Voor meer informatie over hoe we deze trackingtechnologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze technologieën, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging: De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen, en u doet dit op eigen risico.

Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming: Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris op IT’s Working, Goudastraat 13, e-mail: compliancy@itsworking.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.